menu dblex
ta fram
verb
plocka fram
hala fram
hala upp
lägga fram
bringa i dagen
bringa i ljuset

Alla synonymer går att klicka på.