menu dblex
ta för kontant
verb
ta för gott
tro på
tro
godtaga

Alla synonymer går att klicka på.