menu dblex
ta för god
verb
godta
ta för gott
godtaga

Alla synonymer går att klicka på.