menu dblex
ta för givet
verb
anta
förmoda
förutsätta
mena
presumera
förvänta
anse som självklart

Alla synonymer går att klicka på.