menu dblex
ta en viss vändning
verb
gestalta sig
arta sig

Alla synonymer går att klicka på.