menu dblex
ta ansvaret
verb
stå risken
ansvara
åtaga sig

Alla synonymer går att klicka på.