menu dblex
tår på tand
substantiv
sup
styrketår

Alla synonymer går att klicka på.