menu dblex
tålmodig
adjektiv
saktmodig
tålig
beskedlig
lugn
barmhärtig
långmodig
skonsam
ståndaktig
uthållig
stoisk
överseende

Alla synonymer går att klicka på.