menu dblex
tåla jämförelse
verb
stå sig vid jämförelse

Alla synonymer går att klicka på.