menu dblex
tågvirke
substantiv
tackel
rep
tackling
talja
garn
tåg
gods
linor
trossar
I uttryck
surra med tågvirke

Alla synonymer går att klicka på.