menu dblex
täthet
substantiv
konsistens
fasthet

Alla synonymer går att klicka på.