menu dblex
täppa till munnen på
verb
tysta
förstumma
nedtysta

Alla synonymer går att klicka på.