menu dblex
tänka sig för
verb
vara förtänksam

Alla synonymer går att klicka på.