menu dblex
tänka sig
verb
anta
föreställa sig
antaga
inbilla sig
ponera
supponera
spå
tänka
förutse
förstå

Alla synonymer går att klicka på.