menu dblex
tändande gnista
substantiv
impuls
initiativ
upphov

Alla synonymer går att klicka på.