menu dblex
täckelse
substantiv
täcke
förhänge
hölje
slöja
förlåt
skynke
ridå
täckmantel
mantel
skal
flor

Alla synonymer går att klicka på.