menu dblex
sysselsatt
adjektiv
verksam
I uttryck
sysselsatt med
vara sysselsatt
vara sysselsatt med

Alla synonymer går att klicka på.