menu dblex
syna i sömmarna
verb
skärskåda
nagelfara
granska

Alla synonymer går att klicka på.