menu dblex
syfta till
verb
lägga an på
eftersträva
syfta på
inrikta sig på
syfta
gå in för
aspirera
betyda
avse
ha i kikaren

Alla synonymer går att klicka på.