menu dblex
syfta på
verb
åsyfta
avse
gälla
häntyda på
mena
sikta på
peka på
syfta
sikta
lägga an på
syfta till

Alla synonymer går att klicka på.