menu dblex
svetsa
verb
sammanfoga
foga
skarva
sammanbinda
löda
förena
fästa samman
smälta samman
välla
I uttryck
svetsa ihop

Alla synonymer går att klicka på.