menu dblex
svart börs
fras
smyghandel
handel under bordet
skumraskaffärer
svarta börsen

Alla synonymer går att klicka på.