menu dblex
svara för
verb
betala
bestrida
ordna
sköta

Alla synonymer går att klicka på.