menu dblex
svårtydd
adjektiv
benig
komplicerad
svår
svårbegriplig

Alla synonymer går att klicka på.