menu dblex
svårgenomtränglig
adjektiv
tät
kompakt
tjock
snårig

Alla synonymer går att klicka på.