menu dblex
svärm
substantiv
mängd
flock
skara
samling
skock
hop
klunga
hjord
massa
myckenhet
vimmel
kvantitet
myller
kull
otal
sky
här
moln
skur
salva
kärve

Alla synonymer går att klicka på.