menu dblex
svära på
verb
försäkra
ta på sin ed
vara säker på

Alla synonymer går att klicka på.