menu dblex
svängd
adjektiv
bågformig
bågig
böjd
buktig
krökt
I uttryck
svängd linje

Alla synonymer går att klicka på.