menu dblex
surrig
adjektiv
oklar
förvirrad

Alla synonymer går att klicka på.