menu dblex
supposition
substantiv
antagande
hypotes
förmodan
sats

Alla synonymer går att klicka på.