menu dblex
superlativ
adjektiv
utomordentlig
översvallande
superlativ
substantiv
lovord
eloge
överord
översvallande beröm
Se även
superlativer

Alla synonymer går att klicka på.