menu dblex
summera
verb
lägga ihop
räkna ihop
addera
sammanlägga
hopräkna
räkna
hopsummera
sammanräkna
sammanfatta

Alla synonymer går att klicka på.