menu dblex
successiv
adjektiv
småningom
efterhand
gradvis
steg för steg
etappvis
pö om pö
på varandra följande

Alla synonymer går att klicka på.