menu dblex
subsidier
substantiv
penningunderstöd
subvention
hjälp
bistånd
stöd
stipendium
stödåtgärder
tribut
stödingripande

Alla synonymer går att klicka på.