menu dblex
sublimitet
substantiv
majestät
upphöjdhet
storhet

Alla synonymer går att klicka på.