menu dblex
stuva om
verb
omstuva
ändra
göra om
bearbeta
redigera om
skifta
flytta om

Alla synonymer går att klicka på.