menu dblex
stupiditet
substantiv
dumhet
enfald

Alla synonymer går att klicka på.