menu dblex
stupa omkull
verb
falla omkull

Alla synonymer går att klicka på.