menu dblex
stukad
adjektiv
snopen
slokörad
modfälld
moloken
flat
tillplattad
rumphuggen
förlägen
nedtystad

Alla synonymer går att klicka på.