menu dblex
stryka ett streck över
verb
bortse
glömma
korsa
låta udda vara jämnt
lämna åsido
tillintetgöra

Alla synonymer går att klicka på.