menu dblex
strida för
verb
hävda
hålla på
försvara
bryta en lans för

Alla synonymer går att klicka på.