menu dblex
strid med blanka vapen
fras
öppen strid

Alla synonymer går att klicka på.