menu dblex
streta emot
verb
sätta sig på tvären
spjärna emot
motarbeta
motsätta sig
tredskas

Alla synonymer går att klicka på.