menu dblex
streck i räkningen
substantiv
hinder
aber
olägenhet
svårighet
stötesten
krux
nackdel
förhinder
besvär
motgång
besvikelse
missräkning
nederlag

Alla synonymer går att klicka på.