menu dblex
strömbrytare
substantiv
kontakt
knapp
omkastare
omkopplare
relä
strömställare
switch

Alla synonymer går att klicka på.