menu dblex
sträcka sig
verb
räcka
löpa
leda
ha utsträckning
ha viss riktning
peka mot
utbreda sig

Alla synonymer går att klicka på.