menu dblex
storväxt
adjektiv
ansenlig
reslig
omfångsrik
väldig
stor
hög
grov
kraftig
storvuxen

Alla synonymer går att klicka på.