menu dblex
storståtlighet
substantiv
ståt

Alla synonymer går att klicka på.