menu dblex
stolpe
substantiv
påle
stång
stötta
stör
käpp
stake
pelare
sträva
stock
pollare
slana
post
ståndare
mast
stödpelare
ben
stöd
minnesanteckning
Se även
stolpar

Alla synonymer går att klicka på.