menu dblex
stoffera
verb
pryda
garnera
utstyra
ornera
styra ut
montera
putsa upp
snygga upp
uppsnygga
fålla

Alla synonymer går att klicka på.